MAIN FULL CÁC LOẠI

MAIN FULL

   Quốc Tế Có Vân Tay

IP6+ 16gb  2,900,000
IP7+ 128gb  5,400,000

   Quốc Tế KhôngVân Tay

IP6 16gb  1,750,000
IP6 64gb  2,150,000
IP6+ 16gb  2,000,000
IP6+ 64gb  2,350,000
IP6S 16gb  2,050,000
IP6S 32gb  2,250,000
IP6S 64gb  2,450,000
IP6S+ 16gb  2,350,000
IP6S+ 64gb  2,650,000
IP6S+ 128gb  2,950,000
IP7G 32gb  2,000,000
IP7+ 256gb  3,000,000

 

 

Copyright © 2019. Powered by Huy Phong .