MAIN FULL CÁC LOẠI

MAIN FULL

   Quốc Tế Có Vân Tay

IP7 128gb  5,800,000
IP7+ 128gb  6,600,000
IP8+ 64gb  7,000,000

   Quốc Tế KhôngVân Tay

IP6 16gb ( main sửa nhẹ )  1,600,000
IP6 16gb ( main zin )  1,800,000
IP6+ 16gb ( main sửa nhẹ )  1,900,000
IP6+ 16gb ( main zin )  2,100,000
IP6+ 64gb ( main zin )  2,350,000
IP6+ 128gb ( main zin )  2,500,000
IP6S 16gb ( main sửa nhẹ )  1,900,000
IP6S 32gb ( main sửa nhẹ )  2,200,000
IP6S 64gb ( main sửa nhẹ )  2,400,000
IP6S+ 16gb ( main sửa nhẹ )  2,300,000
IP6S+ 16gb ( main zin )  2,400,000

 

 

Copyright © 2019. Powered by Huy Phong .